Digitale leermiddelen voor het basisonderwijs

Krabbie Krab op School maakt digitale leermiddelen.

Digitale leermiddelen - Krabbie Krab op SchoolDigitale leermiddelen zijn niet meer weg te denken uit het onderwijs. Met onze leerlijn Krabbie Krab op School verbeteren we de woordenschat van leerlingen in een rap tempo. De leerlijn speelt in op de koppeling beeld-tekst en audio.  Wij noemen het niet alleen begrijpend lezen maar ook begrijpend kijken en luisteren.

We richten ons op de algemene vakken die betrekking hebben op natuurwetenschap en doen er nog een grote schep bovenop om creatief denken en handelen te stimuleren. Veel creatieve vakken die te maken hebben taal of nadenken over taal komen ook bij ons aan bod. Denk aan rijmen en dichten. Maar ook filosofie en kunst.

Wij richten ons op positieve interactie. Het kind actief laten meedenken/spelen en zijn gedachtegang stimuleren/ontwikkelen. Individueel gericht werken en daarnaast samenwerken. Ook dat hebben we in deze leerlijn verwerkt. In deze  nieuwe leerlijn staat het actieve, reflecterende kind centraal. De leraar heeft hier de rol als ondersteuner/begeleider. Belangrijke toegevoegde waarde is dat de verwachtingen in kaart gebracht worden d.m.v sterk leerlingvolgsysteem.

Ons thematisch onderwijs is geïnspireerd op het ‘zichtbaar leren van John Hattie’.

Meer informatie is te vinden op: https://www.krabbiekrab.nl

Of stuur uw vraag naar info@esthersatelier.nl


Zoeken

Reacties